Kokemuksia Ikaalisten eXpertiasta

Opettajan rooli on muuttumassa: perinteisestä tiedonjakajasta pitäisi pystyä kehittymään oppimisprosessin ohjaajaksi. Myös meillä TAMKin kielten ja viestinnän opettajilla on ollut mahdollisuus päästä oppimaan ja kokemaan, mitä tuo oppimisprosessin ohjaaminen tuutorina tai valmentajana voisi olla.

Itselläni oli kahtena lukuvuonna tilaisuus toimia tuutorina Ikaalisten toimipisteessä liiketalouden koulutusohjelmaan kehitetyssä eXpertia-oppimisympäristössä, jossa opetusmetodina oli PBL. Siirtyminen perinteisemmästä opettajan roolista uuteen ei kuitenkaan käynyt noin vain. Suomen kielen ja viestinnän opettajana jouduin kohtaamaan markkinointiaiheisten etappien tuutoroinnissa monenlaisia substanssiin liittyviä haasteita: onko tuutorin oltava käsiteltävän aiheen asiantuntija vai riittääkö, että hallitsee prosessin? Vaikka uusi rooli välillä mietitytti, oli tuutorina toimiminen kuitenkin viestinnän opettajan näkökulmasta houkuttelevaa ja mielenkiintoista: PBL menetelmänä vaatii opiskelijoita jatkuvasti käyttämään ja kehittämään kaikkia niitä suomen kielen ja viestinnän taitoja, joita viestinnän tunneilla on opetettu perinteisemmin keinoin.

Tuutorin tai valmentajan rooliin siirtyminen on paljon muutakin kuin pelkkä päätös. Muutos vaatii aikaa ja yhteisöllisyyttä: opiskelua, omien prosessien pohdiskelua ja kokemusten jakamista työyhteisön sisällä. Oma perehtymiseni uuteen opettajuuteen jatkuu opettajien valmentajakoulutuksessa, josta saadut ensikokemukset ovat olleet innostavia ja entisestään vahvistaneet halua kehittyä uudenlaisessa roolissa.

Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyökumppaneiden kokemukset Ikaalisten eXpertiasta koottiin viime lukuvuoden aikana Maija Kärnän, Hanna Sarakedon ja Tiina Wickman-Viitalan toimittamaksi julkaisuksi eXpertia: liiketalouden osaajia Ikaalisten tapaan. Uskon kirjan olevan kiinnostavaa luettavaa kaikille, joita ohjaava opettajuus kiinnostaa.

http://www.tamk.fi/julkaisuja/expertia.pdf

Eija Lähteenmäki

This entry was posted in TAMK and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *