Kulttuurisen kompetenssin kehittämistä

Marraskuun  lopun ensilumi toivotti tervetulleeksi Tampereelle ja TAMKiin müncheniläisen partnerikorkeakoulun MUASin 14 opiskelijaa ja heidän professorinsa Dr. Harald Müllichin. Matka bussilla Helsingistä Tampereelle läpi lumisten maisemien oli ollut kuulemma suorastaan romanttinen ja sininen hämärä lähes loputon. Voisiko tutustuminen uuteen maahan, uusiin ihmisiin ja vieraaseen korkeakouluun alkaa paremmin? Vaikka toki edessä oli paljon jännitystä ja ilmassa myös kysymys, miten müncheniläisten ja kodistaan yösijan tarjonneiden  TAMKin opiskelijoiden kulttuurienvälinen tapaaminen ja kommunikointi tulisi sujumaan.

MUASin liiketalouden opiskelijoille TAMKissa järjestetyn viikon tavoitteena oli 1) tutustuttaa saksalaiset vieraamme varsinkin Proakatemian oppimistapoihin ja työskentelymenetelmiin 2) harjaantua työskentelemään monikulttuurisessa ryhmässä 3) laajentaa kulttuurienvälistä kompetenssia ja 5) aktivoida kommunikatiivista kompetenssia englannin ja myös saksan kielellä.

Viikon ensimmäisessä tapaamisessa maanantaina koottiin pienryhmissä post it -lapuille mielikuvat siitä, millaisia ennakkokäsityksiä saksalaisilla on suomalaisista ja millaisina puolestaan saksan jatkokurssin opiskelijat näkevät saksalaiset. Koosteena voisi sanoa, että melkolailla stereotypioiden varaan mielikuvat perustuivat. Suomalaisten osallistujien etuna oli tosin, että monet heistä olivat jo matkustelleet saksankielisissä maissa, joten kuvauksia ja post it- lappusia kertyi enemmän kuin vieraillamme, jotka olivat ensimmäistä kertaa Suomessa.

Tämän jälkeen opiskelijat vertailivat pienryhmissä saksalaisia ja suomalaisia työelämän tapoja. Kysymykset oli jaettu eri aihealueille, joita olivat esimerkiksi sähköpostiviestintä, kokoukset/palaverit, (liike)lahjat ja small talk.  Opiskelijat työskentelivät hyvin innokkaasti ja aktiivisesti. Loppukoosteessa he totesivat, että olemme toimintatavoiltamme melko monessa kohdin hyvin samanlaisia.

Näin olimme saaneet viikon “käyntiin”. Iltapäivällä müncheniläiset saivat tutustua Amazing Race -kiertueellaan Tampereen eri nähtävyyksiin ja viimeisessä pisteessä Pyynikin näkötornilla he saivat palkinnoksi munkkikahvit. Munkki tosin kuului syödä siististi huulia sokeroimatta.

Tiistaina oli vuorossa Prof. Dr. Müllichin esitys aiheesta European Understanding, jossa kävi havainnollisesti ilmi, että ihmiset ovat vaeltaneet maasta ja mantereelta toisille jo vuosisatojen ajan. Müncheniläiset ja saksan alkeiskurssien opiskelijat saivat tehtäväkseen ratkoa pienryhmissä mm., miten he ratkaisisivat nykyisen pakolaisvirran tuomia pulmia. Työkielenä oli englanti. Lopuksi jokainen ryhmä esitteli vastauksensa, joita professori kommentoi ja esitti tarvittaessa myös lisätietoa.

Päivä jatkui työpajalla, jossa Proakatemian opiskelijat esittelivät innovointimenetelmiä. Keskiviikkona menetelmien tuntemus olikin tarpeen, sillä edessä oli TAMKin alumniyrityksen, Ideman,  toimeksianto ja päivän kestävä ratkaisujen innovointi saksalais-suomalaisissa ryhmissä sekä ratkaisun luova dokumentointi presentaatioksi torstaiaamun arviointia varten. Ratkaisujen esittäminen englanniksi oli jännittänyt ryhmäläisiä, mutta he suoriutuivat tilanteesta mainiosti. Arviointiraati – Prof. Dr. Müllich, Proakatemian lehtorit Elina Merviö ja Liisa Heinonen sekä Ideman omistajat – antoivat puolen tunnin arviointipalaverinsa jälkeen suullisen palautteen jokaiselle ryhmälle ja palkitsivat voittajaryhmän kuohuviinillä ja suklaarasioilla.

Innovointiprosessi vaikutti palautteiden mukaan olleen varsinkin müncheniläisten opiskelijoiden ajatuksia herättävä: 1) tehtävänanto olisi saanut olla hieman tarkempi (Pünktlichkeit – täsmällisyys) 2) tehtävänannon aihe olisi voinut olla lähempänä opiskelijan kokemus- ja tietopohjaa (teoriantuntemus ja argumentointi tärkeitä) 3) suomalaisten opiskelijoiden tuki olisi voinut olla vahvempi (tiimityöskentely!) 4) suomalaiset voisivat puhua enemmän ja tuoda mielipiteensä avoimemmin julki (kommunikointitaidot) 5) suomalaiset opiskelijat hallitsevat hyvin presentaatioden havainnollistamisen; müncheniläiset ihastuivat erityisesti Prezi-esitysalustaan. – Suomalaiset osallistujat mainitsivat palautteissaan innovoinnista sen sijaan vain koetukselle joutuneen englannin kielen taitonsa!

Torstai-iltapäivänä müncheniläiset tutustuivat 3-4 opiskelijan ryhmissä alumniemme perustamiin yrityksiin. Vierailukohteet olivat olleet erittäin mielenkiintoisia ja müncheniläiset arvostivat alumniemme rohkeutta ja heidän yritysideoitaan, esimerkiksi kommentoimalla “kuinka vastavalmistunut opiskelija uskaltaa perustaa yrityksen, ja kolmen vuoden kuluttua hänellä on jo lisäksi kaksi muuta työntekijää palkattuna”.

Ohjelmantäyteisen viikon päätteeksi perjantaina lehtori Heli Leskinen valaisi Suomen talouden vahvuuksia ja haasteita Business in Finland -esityksessään. Lopuksi palasimme vielä maanantain ensimmäiseen aiheeseen ja halusimme tarkastella, miten mielikuvat suomalaisista ja saksalaisista olivat muokkaantuneet.

Molemmat osapuolet pitivät tapaamisia toisen kulttuurin edustajien kanssa erittäin avartavina ja kiinnostavina. He tunsivat myös oppineensa toisistaan ja toisiltaan sekä myös omasta kulttuuristaan. Myös englannin kielen puhuminen oli vahvistunut ja sujuvoitunut. Müncheniläisiä ihastuttivat Proakatemian työskentelymenetelmät, tiimityömahdollisuudet ja projektityöskentely. Tämän ohella he painottivat palautteissaan kuitenkin myös teorian ja taustatietojen tuntemusta ja tärkeyttä. Lisäksi he sanoivat oppineensa arvostamaan enemmän myös oman korkeakoulunsa teoriaopetusta.

Kun müncheniläiset olivat lähdössä Proakatemialta, ilmestyi paikalle myös heidän “majoittajiaan” ja viikon aikana tulleita muita tuttujaan, jotka lähtivät saattelemaan heitä asemalle. Ilmapiiri oli hyvin positiivinen, haikeakin. Kulttuurienvälinen kohtaaminen vaikutti kannattaneen, verkostoituminen saaneen alkunsa – toivottavasti kontaktit säilyvät, rikastuttavat ja avartavat näiden nuorten elämää ja taitoja pitkälle tulevaisuuteen. “Always be open-minded kannattaa”, kuten yksi suomalaisista osallistujista palautteessaan kirjoitti.

(Tekstin kirjoitti viikon organisoija Eeva Piirainen, lehtori, TAMK)

This entry was posted in TAMK and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *