TAMKin ja JAMKin kielikeskusten yhteinen kv-viikko kiinnosti EAIE-kävijöitä (Liverpool 14.9.2016)

eaie-poster

Tampereen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet yhteistyössä kansainvälisiä viikkoja korkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajille kahden vuoden välein vuodesta 2013 alkaen nimellä ”Language Teaching Tomorrow”. TAMKin ja JAMKin kielikeskusten päälliköt Tarja Haukijärvi ja Pirkko Pollari esittelivät tätä yhteistyön muotoa EAIE-konferenssissa Liverpoolissa syyskuussa, ja se sai osakseen paljon mielenkiintoa. TAMKin ja JAMKin kielikeskukset ovat viikkojen avulla onnistuneet edistämään sekä omien että kansainvälisten partnerikoulujen kieltenopettajien välistä yhteistyötä. Esitykset, workshopit ja pyöreän pöydän keskustelut ovat olleet erinomaisia foorumeita osaamisen jakamiseksi ja verkostoitumiseksi. Seuraava viikko järjestetään toukokuussa 2017 teemalla ”Promoting Flexibility and Autonomy in Language Learning”.

Lisätietoa tulevasta kv-viikosta saa Language Teaching Tomorrow 2017 -verkkosivuilta.

This entry was posted in TAMK and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *