Korkeakoulutasoiset kieliopinnot Tampereen kesäyliopistossa kesällä 2017

Kaikkia alla mainittuja kursseja voi anoa Tampereen ammattikorkeakoulussa sisällytettäväksi tutkintoon.

Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi 2 op (TaY) 8.–23.8., 100 €

Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi 2 op (TaY) 5.–15.6., 100 €

Introduction to Academic English 4 op (TaY) (osittain verkkokurssi) 22.5.–30.6., 150 €

InterActing in English 2 op (TaY) 14.–28.8., 100 €

Englanti, Dialogue: Constructive Talk at Work 2 op (TaY) 5.–14.6., 100 €

Englanti, Professional Writing 2 op (TaY) (verkkokurssi) 15.5.–9.7.2017, 100 €

Espanja I 4 op (TaY) 17.5.–21.6., 150 €

Espanja II 4 op (TaY) 7.8.–6.9., 150 €

Espanja III 4 op (TaY) 17.5.–21.6., 150 €

Espanja IV 4 op (TaY) 7.8.–6.9., 150 €

Espanjan kielen valmentava kurssi – kielioppi- ja sanastokertausta 2 op (TaY) 29.5.–14.6., 100 €

Italian alkeiskurssi 1 3 op (HY) 29.5.–21.6., 135 €

Italian alkeiskurssi 2 3 op (HY) 7.-30.8., 135 €

Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op (HY) 15.5.–5.6., 100 €

Käytännön italian kurssi 2 op (HY) 16.5.–6.6., 100 €

Japanin kielen alkeiskurssi I 3 op (TAMK) 15.5.–15.6., 120 €

Japanin kielen alkeiskurssi II 3 op (TAMK) 31.7.–31.8., 120 €

Kiina I 4 op (TaY) 16.5.–20.6. ja 18.7.–29.8., 150 €

Kiina III 4 op (TaY) 18.5.–22.6. ja 20.7.–7.9., 150 €

Portugalin alkeiskurssi 4 op (HY) 29.5.–19.6., 150 €

Portugalin jatkokurssi 4 op (HY) 7.–28.8., 150 €

Ranska I 4 op (TaY) 15.5.–20.6., 150 €

Ranska II 4 op (TaY) 1.8.–5.9., 150 €

Ruotsin kielen valmentava kurssi – kielioppi- ja sanastokertausta 2 op 30.5.–20.6., 100 €

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (TaY)

15.5.–13.6. (kurssi 1) ja 7.8.–7.9. (kurssi 2), 150 €

Saksa I 4 op (TaY) 23.5.–21.6., 150 €

Saksa II 4 op (TaY) 7.8.–4.9., 150 €

Saksan kielen valmentava kurssi – kielioppi- ja sanastokertausta 2 op (TaY) 30.5.–20.6., 100 €

Suomi, Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (TaY) (osittain verkkokurssi) 31.5.–26.6., 135 €

Suomi vieraana kielenä, alkeiskurssi 1 3 op (TaY) 24.7.–10.8., 135 €

Suomi vieraana kielenä, alkeiskurssi 2 3 op (TaY) 14.–31.8., 135 €

Venäjä I 4 op (TaY) 15.5.–21.6., 150 €

Venäjä II 4 op (TaY) 2.8.–4.9., 150 €

Venäjä III 4 op (TaY) 16.5.–27.6., 150 €

Venäjän kielen valmentava kurssi 2 op (TaY) 1.29.8., 100 €

 

Ennakkotieto loppukesällä 2017 järjestettävistä valmentavista kursseista:

Valmentavat opinnot, englanti, VENGVAL-8, 3 op (TAMK)

Valmentavat opinnot, ruotsi, VRUOTVAL-8, 3 op (TAMK)

Valmentavien kieliopintojaksojen ajankohdista, ilmoittautumisesta ja maksuista tiedotetaan tarkemmin TAMKin intrassa huhti-toukokuun 2017 aikana.

Lyhenteet (kurssin nimen jälkeen): HY = Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan, TaY = Tampereen yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAMK = kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa

Opetus järjestetään pääsääntöisesti iltaisin. Syyskauden kurssitarjonta julkaistaan kesäyliopiston verkkosivuilla kesän aikana.

Ilmoittautumisaika päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua, mutta senkin jälkeen voi päästä mukaan, jos kurssilla on vapaita paikkoja.

Kurssit ovat kaikille maksullisia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/ → Kielet

This entry was posted in TAMK and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *