Korkeakoulutasoiset kieliopinnot Tampereen kesäyliopistossa keväällä 2018

Kaikkia alla mainittuja kursseja voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Englanti

Yhteiskunta ja valtio – KENG9217 3 op (VY) verkkokurssi 29.1.–22.4.2018, 105 €

Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille – KENG9111 2 op (VY) 14.2.–28.3.2018, 105 €

Espanja

Espanjan kielen alkeiskurssi II 5 op (TAMK) 22.1.–14.5.2018, 140 €

Espanjan kielen jatkokurssi II 5 op (TAMK) 16.1.–26.4.2018, 140 €

Italia

Italian alkeiskurssi 2 3 op (HY) 22.1.–23.4.2018, 135 €

Italian jatkokurssi 2 3 op (HY) 24.1.–18.4.2018, 135 €

Romolo – käytännön italiaa verkossa 3 op (HY) 25.1.–13.5.2018 verkkokurssi, 135 €

Japani

Japanin kielen alkeiskurssi II 3 op (TAMK) 10.1.–11.4.2018, 120 €

Japanin kielen jatkokurssi I 2 op (TAMK) 22.1.–9.4.2018, 110 €

Japanin kielen jatkokurssi III 2 op (TAMK) 25.1.–12.4.2018, 110 €

Kiina

Kiinan kielen alkeiskurssi II 5 op (TAMK) 24.1.–25.4.2018, 140 €

Ranska

Ranskan kielen alkeiskurssi II 5 op (TAMK) 16.1.–24.4.2018, 140 €

Ranskan kielen jatkokurssi II 5 op (TAMK) 16.1.–8.5.2018, 140 €

Venäjä

Venäjän kielen alkeiskurssi II 5 op (TAMK) 16.1.–8.5.2018, 140 €

Lyhenteet (kurssin nimen jälkeen): HY = Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan, VY = Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAMK = kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa

Opetus järjestetään iltaisin. Ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Jos kurssilla on tilaa, voi sille ilmoittautua myös myöhemmin.

Kesän kurssitarjonta julkaistaan kesäyliopiston verkkosivuilla maaliskuun loppuun mennessä.

Kurssit ovat kaikille maksullisia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/ → Kielet

This entry was posted in TAMK and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *