Korkeakoulutasoiset kieliopinnot Tampereen kesäyliopistossa kesällä 2018

Kaikkia alla mainittuja kursseja voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Englanti
Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 3 op (TAMK) 6.8.–5.9.2018, 40 € TAMK:n opiskelijat / 120 € muut
Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi 2 op (TaY) 21.–31.5.2018, 100 €
Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi 2 op (TaY) 5.–20.6.2018, 100 €
Introduction to Academic English 4 op (TaY) 14.5.–19.6.2018, 150 €
Professional Writing 2 op (TaY) 1.8.–5.9.2018, 100 €

Espanja
Espanja I 4 op (TaY) 22.5.–19.6.2018, 150 €
Espanja II 4 op (Tay) 6.8.–3.9.2018, 150 €
Espanja III 4 op (TaY) 14.5.–19.6.2018, 150 €
Espanja IV 4 op (TaY) 30.7.–5.9.2018, 150 €

Italia
Italian alkeiskurssi 1 3 op (HY) 28.5.–20.6.2018, 135 €
Italian alkeiskurssi 2 3 op (HY) 6.–29.8.2018, 135 €
Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op (HY) 14.5.-4.6.2018, 100 €
Käytännön italian kurssi 2 op (HY) 15.-31.5.2018, 100 €

Japani
Japanin kielen alkeiskurssi I 3 op (TAMK) 17.5.–18.6.2018, 120 €
Japanin kielen alkeiskurssi II 3 op (TAMK) 30.7.–30.8.2018, 120 €

Kiina
Kiinan kielen alkeiskurssi I 5 op (TAMK) 22.5.–20.6.2018, 140 €
Kiinan kielen alkeiskurssi II 5 op (TAMK) 7.8.–5.9.2018, 140 €

Portugali
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op (HY) 17.5.–14.6.2018, 120 €
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op (HY) 2.–23.8.2018, 100 €

Ranska
Ranska I 4 op (TaY) 17.5.–19.6.2018, 150 €
Ranska II 4 p (TaY) 6.8.–3.9.2018, 150 €
Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi 2 op (TaY) 21.5.–20.6.2018, 100 €

Ruotsi
Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 3 op (TAMK) 7.8.–6.9.2018, 40 €
TAMK:n opiskelijat / 120 € muut
Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op (TaY) 29.5.–20.6.2018, 100 €

Saksa
Saksa I 4 op (TaY) 21.5.–18.6.2018, 150 €
Saksa II 4 op (TaY) 7.8.–3.9.2018,150 €
Saksa III 4 op (TaY) 14.5.–18.6.2018, 150 €
Saksan kielen valmentava kurssi – kielioppi- ja sanastokertausta 2 op (TaY) 29.5.–
19.6.2018, 100 €

Suomi
Suomen kielen alkeiskurssi 1 3 op (TaY) 23.7.–9.8.2018, 135 €
Suomen kielen alkeiskurssi 2 3 op (TaY) 13.–30.8.2018, 135 €

Venäjä
Venäjä I 4 op (TaY) 15.5–19.6.2018, 150 €
Venäjä II 4 op (TaY) 2.8.–4.9.2018, 150 €
Venäjän kielen valmentava kurssi 2 op (TaY) 8.8.–5.9.2018, 100 €
Venäjä V – Luemme ja keskustelemme venäjäksi 4 op (TaY) 14.5–20.6.2018, 150 €

Viro
Viron peruskurssi 5 op (TaY) 21.5.–18.6.2018, 150 €

Lyhenteet (kurssin nimen jälkeen): HY = Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan,
TaY = Tampereen yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAMK = kurssia voi anoa
sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lähiopetus järjestetään iltaisin. Ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti kaksi viikkoa
ennen kurssin alkua. Jos kurssilla on tilaa, voi sille ilmoittautua myös myöhemmin.
Syksyn kurssitarjonta julkaistaan kesäyliopiston verkkosivuilla kesän aikana.

Kurssit ovat kaikille maksullisia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/ → Kielet

This entry was posted in TAMK and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *