Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoituksen KIVAKO-hankkeelle – TAMK Kielipalvelut partnerina

Opetus- ja kulttuuriministerio on myöntänyt rahoituksen KIVAKO-hankkeelle, jossa TAMKin Kielipalvelut on yhtenä partnerina.

Kielivarannon vahvistamiseksi ja kielten opetuksen tarjonnan monipuolistamiseksi Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun koordinoimana 3,3 miljoonan euron avustuksella rakennetaan valtakunnallista vieraiden kielten oppimistarjontaa, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla.

Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Hankkeessa on mukana 17 ammattikorkeakoulua ja 8 yliopistoa.

– Yhä kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan monipuolista kielitaitoa. Se on ehdottoman tärkeä Suomen menestykselle globaalissa maailmassa. Myös korkeakoulujen monipuolinen kansainvälistyminen edellyttää laajaa kielitaitoa. Joulukuussa saimme asettamaltani selvityshenkilöltä, professori Riitta Pyyköltä selvityksen kielivarannon tilasta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi. Uusi rahoitus korkeakouluille auttaa pääsemään eteenpäin kielivarannon monipuolistamisessa, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Okm:n tiedote rahoituskohteista

This entry was posted in TAMK and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *