Opiskelija, tiedätkö miten viestiä tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisessa työpaikassa?

 

Opiskelija, tiedätkö miten viestiä tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisessa työpaikassa?

Sinun olisi hyvä tietää, sillä opiskelet ja työskentelet väistämättä monikulttuurisissa ympäristöissä. Kulttuurienvälisen ja monikielisen viestinnän peruselementtien ymmärtäminen ja niiden soveltaminen käytäntöön auttaa sinua työskentelemään tehokkaammin monikulttuurisissa konteksteissa.

Nyt voit kehittää osaamistasi monikulttuurisissa työyhteisöissä työskentelyä varten ja oppia käyttämään eri kieliä joustavasti! Tampereen yliopiston Kielikeskus ja TAMKin Kielipalvelut tarjoavat ainutlaatuisen kurssin, joka yhdistää englannin, ruotsin, suomen, kulttuurien välisen viestinnän, puheviestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen yhdeksi kurssiksi. Kurssi koostuu kolmesta moduulista ja on hyvin käytännönläheinen, sillä työskentelet pienissä monikulttuurisissa tiimeissä niin kasvokkain kuin verkossa.

MITÄ?

Kurssin nimi: Communication and Languages in a Multicultural Workplace, 2-5 op

Rakenne: Moduulit 1-3

  • Moduuli 1: How to communicate in a multicultural workplace? 2 op (pakollinen)

Rakenna perusteet teorian ja käytännön vinkkien avulla sekä ottamalla yhteyttä monikulttuurisissa organisaatioissa työskenteleviin. Käytä eri kieliä ja pidä huolta, että kaikki pysyvät mukana eri kielitaitotasoista huolimatta.

  • Moduuli 2: How to organize a project? 2 op

Projektityöskentely on nykyään hyvin yleistä. Tässä moduulissa kehität projektityöskentelytaitojasi toteuttamalla pienimuotoisen projektin monikulttuurisessa ja -kielisessä pienryhmässä.

  • Moduuli 3: How to analyse workplace communication? 1 op

Saitko kesätyöpaikan tai työskenteletkö jo valmiiksi monikulttuurisessa työpaikassa? Jatka osaamisesi kehittämistä reflektoimalla ja analysoimalla monikulttuurisen ja -kielisen työpaikkasi vuorovaikutusta, omaa vuorovaikutusosaamistasi ja kielitaitoasi.

Opetuskielet: suomi, englanti, ruotsi ja muut mahdolliset kielet. Kaikkien kurssilla olijoiden tulisi kyetä työskentelemään englanniksi, ja suomalaisten opiskelijoiden oletamme osaavan suomea ja ruotsia.

Opetusmuodot: Kontaktiopetus (osallistuminen pakollista) ja verkkotyöskentely

Kohderyhmä: paikalliset ja kansainväliset opiskelijat

MILLOIN JA MITEN ILMOITTAUDUN? Kurssi järjestetään keväällä 2019. Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 10.1.2019: http://bit.ly/clmw2019 

Yhteystiedot: piia.jokiranta@staff.uta.fi, katriina.veikkolainen@staff.uta.fi, carlos.mendozasantana@tut.fi, tanja.tervonen@tut.fi, henri.annala@tamk.fi

This entry was posted in TAMK and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *