Korkeakoulutasoiset kieliopinnot Tampereen kesäyliopistossa kesällä 2019

Kaikkia alla mainittuja kursseja voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Englanti

Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 3 op (TAMK) 6.8.–5.9.2019,

45 € TAMK:n opiskelijat / 125 € muut

Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi 2 op (TAU) 20.5.–3.6.2019, 105 €

Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi 2 op (TAU) 4.–13.6.2019, 105 €

Professional Writing 2 op (TAU) verkkokurssi 1.8.–4.9.2019, 105 €

 

Espanja

Espanja I 4 op (TAU) 20.5.–26.6.2019, 155 €

Espanja II 4 op (TAU) 30.7.–5.9.2019, 155 €

Espanja IV 4 op (TAU) 5.8.–2.9.2019, 155 €

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op (TAU) 20.5.–19.6.2019, 155 €

 

Italia

Italian alkeiskurssi 1 3 op (HY) 21.5.–18.6.2019, 140 €

Italian alkeiskurssi 2 3 op (HY) 5.–28.8.2019, 140 €

Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op (HY) 13.–29.5.2019, 105 €

 

Japani

Japanin kielen alkeiskurssi I 3 op (TAMK) 13.5.–13.6.2019, 130 €

Japanin kielen alkeiskurssi II 3 op (TAMK) 29.7.–29.8.2019, 130 €

 

Kiina

Kiinan kielen alkeiskurssi I 5 op (TAMK) 21.5.–25.6.2019, 145 €

Kiinan kielen alkeiskurssi II 5 op (TAMK) 6.8.–4.9.2019, 145 €

 

Korea

Korean alkeiskurssi 1 3 op (HY) 20.5.–17.6.2019, 130 €

Korean alkeiskurssi 2 2 op (HY) 5.–26.8.2019, 110 €

 

Portugali

Portugalin alkeiskurssi 1 3 op (HY) 21.5.–18.6.2019, 125 €

Portugalin alkeiskurssi 2 2 op (HY) 5.–26.8.2019, 105 €

 

Ranska

Ranska II 4 op (TAU) 6.8.–3.9.2019, 155 €

Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi 2 op (TAU) 20.5.–19.6.2019, 105 €

 

Ruotsi

Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 3 op (TAMK) 6.8.–5.9.2019,

45 € TAMK:n opiskelijat / 125 € muut

Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op (TAU) 23.5.–18.6.2019, 105 €

 

Saksa

Saksa I 4 op (TAU) 20.5.–18.6.2019, 155 €

Saksa II 4 op (TAU) 5.8.–3.9.2019, 155 €

Saksan kielen valmentava kurssi – kielioppi- ja sanastokertausta 2 op (TAU)

27.5.–19.6.2019, 105 €

 

Suomi

Suomen kielen alkeiskurssi 1 3 op (TAU) 29.7.–15.8.2019, 140 €

Suomen kielen alkeiskurssi 2 3 op (TAU) 19.8.–5.9.2019, 140 €

Suomen kielen jatkokurssi 1 4 op (TAU) 20.5.–19.6.2019, 155 €

Suomen kielen jatkokurssi 2 4 op (TAU) 24.6.–22.7.2019, 155 €

 

Venäjä

Venäjä I 4 op (TAU) 14.5–27.6.2019, 155 €

Venäjä II 4 op (TAU) 6.8.–5.9.2019, 155 €

Venäjä V – Luemme ja keskustelemme venäjäksi 4 op (TAU) 13.5–19.6.2019, 155 €

 

Viro

Viron peruskurssi 5 op (TAU) 20.5.–18.6.2019, 155 €

 

Lyhenteet (kurssin nimen jälkeen): HY = Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAU = Tampereen yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAMK = kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lähiopetus järjestetään iltaisin. Ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Jos kurssilla on tilaa, voi sille ilmoittautua myös myöhemmin.

Syksyn kurssitarjonta julkaistaan kesäyliopiston verkkosivuilla kesän aikana.

Kurssit ovat kaikille maksullisia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/kielet

This entry was posted in TAMK and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *