Publications

Here is a list of publications written by language teachers at TAMK:

2018

Korpela, Annina. 2018. Liiketoiminnan vauhdittajia kasvaa Y-kampuksen Growthmakers-ohjelmassa. Tampere3-blogi. Tampere: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu & Tampereen ammattikorkeakoulu.
https://www.tampere3.fi/blogi/artikkelit/28/liiketoiminnan_vauhdittajia_kasvaa_y-kampuksen_growthmakers-ohjelmassa/

Korpela, Annina. 2018. TAMKissa suunnitellaan suuria – liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä vahvistava opintokokonaisuus starttaa syksyllä. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.
http://tamk-blogi.tamk.fi/tamkissa-suunnitellaan-suuria-liiketoiminnan-kasvua-ja-kansainvalistymista-vahvistava-opintokokonaisuus-starttaa-syksylla/

Lindell, Mikael; Hiipakka, Marita & Lähteenmäki, Eija. 2018. Valmentajuus tuo ja luo uutta. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/valmentajuus-tuo-ja-luo-uutta/

Lähteenmäki, Eija. 2018. Metsäopiskelijat metsäneuvojina – TAMKin ja TaY:n opiskelijat oppivat vuorovaikutustaitoja yhdessä. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/metsaopiskelijat-metsaneuvojina-tamkin-ja-tayn-opiskelijat-oppivat-vuorovaikutustaitoja-yhdessa/

Metsäportti, Minna. 2018. Specialised Professional English for Neonatal Nurses. TAMK International blog. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamk-international.tamk.fi/2018/06/05/specialised-professional-english-for-neonatal-nurses/

Saarinen, Kirsi & Metsäportti, Minna. 2018. Engineering and Health Care Students Doing Fast Track English Together. TAMK International blog. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamk-international.tamk.fi/2018/05/24/engineering-and-health-care-students-doing-fast-track-english-together/

Vaara, Riikka-Liisa & Lähteenmäki, Eija. 2018. Fysiikan ja äidinkielen opetuksen integroinnilla valmiuksia insinööriopintoihin. Virke 3/2018, 12–15.

2017

Abruquah, Emmanuel. 2017. Effective Telecollaboration in the Digital Age. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Annala, Henri; Jokipakka, Kirsi; Laiho, Sanna & Kalliomäki-Linnas, Tarja. 2017. A Mosaic of Cultures – Experiences from EAIE 2017. TAMK International Blog. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamk-international.tamk.fi/2017/10/02/a-mosaic-of-cultures-experiences-from-eaie-2017/

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2017. Creating an On-line Course with a Foreign Partner. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2017. International Collaboration through International Collaboration. In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2017/05/05/international-collaboration-through-international-collaboration/

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2017. Kansainvälisen ja monialaisen verkkokurssin rakentaminen. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Granlund, Johanna. 2017. Aiemman koulutuksen vaikutus hoitotyön opiskelijoiden tekemien kielivirheiden määrään ja laatuun. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Hanhimäki, Merja & Lähteenmäki, Eija. 2017. Kykylaakso/BioHub opettaa, miten yrityksissä toimitaan. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/kykylaaksobiohub-opettaa-miten-yrityksissa-toimitaan/

Hanska, Sari; Keränen, Marit; Lehtoviita, Kirsi & Pirttilä, Mia. 2017. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Digikirja. Edita Publishing Oy.
https://www.editapublishing.fi/tuote/ga-med-vinst-affarssvenska-for-hogskolor-digikirja-organisaatiolisenssi

Haukijärvi, Tarja & Pollari, Pirkko. 2017. Kansainvälinen viikko korkeakoulujen kielten- ja viestinnänopettajien verkostoyhteistyötä edistämässä. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Haukijärvi, Tarja & Pollari, Pirkko. 2017. Opiskelijoiden kieli- ja viestintäopintojen ohjaaminen ammattikorkeakouluissa. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/opiskelijoiden-kieli-ja-viestintaopintojen-ohjaaminen-ammattikorkeakouluissa/

Karhumäki, Matti; Metsäportti, Minna & Tuohimäki, Petri. 2017. Dear Patient – English for Nursing. SanomaPro.

Kukkonen, Harri & Owston, Taru. 2017. The Shock of Entering TAMK, Finland – and learning. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/the-shock-of-entering-tamk-finland-and-learning/

Leikomaa, Marianna & Tuohimäki, Petri. 2017. Suddenly, a Wild Collaboration Opportunity Appears! In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2017/05/05/suddenly-a-wild-collaboration-opportunity-appears/

Lintunen, Helena. 2017. Opiskelijat toimivat työelämälähtöisesti. Sähkömaailma, helmikuu 2017, s. 16.

Lähteenmäki, Eija & Vaara Riikka-Liisa. 2017. Opettajien tiimityöstä lisäarvoa mittaamisen ja raportoinnin opettamiseen. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Metsäportti, Minna & Saarinen, Kirsi. 2017. A Fast Track to Professional English – Engineering and Health Care Students Collaborating in an Online Course. In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2017/05/05/a-fast-track-to-professional-english-engineering-and-health-care-students-collaborating-in-an-online-course/

Metsäportti, Minna & Saarinen, Kirsi. 2017. Fast Track English for Engineering and Health Care students started again! TAMK International Blog. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamk-international.tamk.fi/2017/09/26/fast-track-english-for-engineering-and-health-care-students-started-again/

Metsäportti, Minna; Tuohimäki, Petri & Abruquah, Emmanuel. 2017. Students as Creators in the Digital Age. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/students-as-creators-in-the-digital-age/

Nieminen, Mika; Owston, Taru; Hanhimäki, Merja; Szabo, Hilda; Viskari, Eeva-Liisa; Miekkala, Ulla; Suominen, Jukka; Mäkinen, Erkki & Kivikangas, Timo. 2017. New Student Admission System to the Degree Programme in Energy and Environmental Engineering. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Peltonen, Taina & Lähteenmäki, Eija. 2017. Tarkennuksia TAMKin lähdeviittauskäytänteisiin. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/tarkennuksia-tamkin-lahdeviittauskaytanteisiin/

Pihlajarinne, Hanna; Haapakangas, Ville & Annala, Henri. 2017. First Experiences from “How to Design an Online Course” for TAMK Teachers. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Rajala, Sirpa; Hakala, Ella; Kuparinen, Kristiina. 2017. Taipumusta tarvitaan sairaanhoitajan urareitin jokaisessa vaiheessa. SUOMEN-opettajat 2/2017.

Saarinen, Kirsi & Lähteenmäki, Eija. 2017. Kielikylpylä-projektissa opitaan viestintätaitoja työelämäympäristössä. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2017. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2017.pdf

Saarinen, Kirsi & Metsäportti, Minna. 2017. A Fast Track to Professional English – Engineering and Health Care Students Studying Together in an Online Course. Julkaisussa Hovila H., Karjalainen A., Toivanen J. (Eds.)., (2017). Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa. Diak puheenvuoro 7, Diakonia-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-493-287-5

Saarinen, Kirsi & Metsäportti, Minna. 2017. Yhteinen Fast Track English tekniikan ja terveysalan opiskelijoille starttasi kolmannen kerran! TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/yhteinen-fast-track-english-tekniikan-ja-terveysalan-opiskelijoille-starttasi-kolmannen-kerran/

Sallila, Joni; Mäkelä, Reijo; Myllymäki, Sari; Kallinen, Katri & Hanska, Sari. 2017. Nätsvenska – ruotsin kielen valmentavan verkkokurssin toteuttaminen monialaisessa ammattikorkeakoulussa (osa 2). TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/natsvenska-ruotsin-kielen-valmentavan-verkkokurssin-toteuttaminen-monialaisessa-ammattikorkeakoulussa-osa-2/

2016

Abruquah, Emmanuel; Dosa, Ildiko & Duda, Grażyna. Telecollaboration, Challenges and Opportunities. In Jager, Sake; Kurek, Malgorzata & O’Rourke, Breffni (Eds), New Directions in Telecollaborative Research and Practice: Selected Papers from the Second Conference on Telecollaboration in Higher Education. 2016. pp. 105-111. Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.telecollab2016.496.

Annala, Henri. 2016. Each One Teach One – Students as Teachers of Languages and Cultures. In TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2016. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2016.pdf 

Annala, Henri. 2016. Kolme avainta paremman verkkokurssin suunnitteluun. Digimentoreiden blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun/

Annala, Henri; Fopma, Sietske & Leikomaa, Marianna. 2016. Building an International, Cross-disciplinary, Collaborative On-line English Course Focusing on Advanced Listening and Speaking Skills and Cross-cultural Communication. 2016 TCC Online Conference Papers, vol. 1 (2016). Manoa: TCCHawaii.org. https://tccpapers.coe.hawaii.edu/index.php/tcc/article/view/1/10

Annala, Henri; Fopma, Sietske & Leikomaa, Marianna. 2016. Building an International, Cross-disciplinary, Collaborative On-line English Course Focusing on Advanced Listening and Speaking Skills and Cross-cultural Communication. International Journal of Educational Media and Technology 10 (2), 3-7. http://jaems.jp/contents/icomej/vol10-2/1_Annala_IJEMT_final.pdf

Haukijärvi, Tarja. 2016. Verkostoyhteistyön edistäminen Tampere3-partnerien kielikeskuksissa. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/verkostoyhteistyon-edistaminen-tampere3-partnerien-kielikeskuksissa/

Juurakko-Paavola, Taina & Haukijärvi, Tarja. 2016. Digitaalinen amk-kieltenopetus – utopiaa vai arkipäivää? HAMK Unlimited: Professional 12.12.2016. https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/digitaalinen-amk-kieltenopetus-utopiaa-vai-arkipaivaa/

Leikomaa, Marianna. 2016. Nätsvenska – palautteilla parempi kurssi. @Floworks – näkökulmia verkko-opetuksen laatuun ja kehittämiseen (toim. Sanna Sintonen). Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/88-Floworks.pdf

Lilja, Jarmo; Lähteenmäki, Eija & Vaara, Riikka-Liisa. 2016. Mittaamisen ja raportoinnin perusteet -opintojakson arviointilomakkeiston kehittäminen. TAMK-konferenssi – TAMK Conference 2016. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/TAMK-Conference2016.pdf

Lähteenmäki, Eija & Saarinen, Kirsi. 2016. Kielikylpylä havahdutti sosionomiopiskelijat päiväkotimaailman realiteetteihin. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.  http://tamk-blogi.tamk.fi/kielikylpyla-havahdutti-sosionomiopiskelijat-paivakotimaailman-realiteetteihin/ 

Lähteenmäki, Eija & Saarinen, Kirsi. 2016.  Kielten integroinnista ja työelämäyhteistyöstä boostia opetukseen. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/kielten-integroinnista-ja-tyoelamayhteistyosta-boostia-opetukseen/

Metsäportti, Minna. 2016. English for Neonatal Nurses – Special English for Special Professionals. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/english-for-neonatal-nurses-special-english-for-special-professionals/

Oksanen, Marja. 2016. Sairaanhoitajien suomesta sutjakampaa – Urareitti auttaa. Terveys ja talous. Forssa: Terveys ja talous ry. Nr 5, 37. http://mediasepat.fi/Tt052016/#/article/36/page/1-1

Saarinen, Kirsi. 2016. Akateeminen/ammatillinen heimokulttuurisuus opiskelussa ja opettamisessa. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/akateeminenammatillinen-heimokulttuurisuus%C2%B9-opiskelussa-ja-opettamisessa/

Saarinen, Kirsi. 2016. Englantia TAMKissa TAMKilaisille. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/englantia-tamkissa-tamkilaisille/

Saarinen, Kirsi. 2016. Opiskelijan arvioinnista ja arviointitaidosta. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/opiskelijan-arvioinnista-ja-arviointitaidosta/

Saarinen, Kirsi & Lähteenmäki, Eija. 2016. Sosionomiopiskelijat jalkautuivat päiväkoteihin. Kielikylpylä ilahdutti kahdessa ylöjärveläispäiväkodissa. TAMK-blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamk-blogi.tamk.fi/sosionomiopiskelijat-jalkautuivat-paivakoteihin/

Sallila, Joni. 2016. Nätsvenska – ruotsin kielen valmentavan verkkokurssin toteuttaminen monialaisessa ammattikorkeakoulussa. TAMKjournal. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/natsvenska-ruotsin-kielen-valmentavan-verkkokurssin-toteuttaminen-monialaisessa-ammattikorkeakoulussa/ 

Sallila, Joni. 2016. Teknikbiten. Tammertekniikka, 5. uudistettu painos, tammikuu 2016.

Viitaharju, Päivi & Owston, Taru. 2016. Metaskills for Engineers – Nurturing Professional Growth in Engineering Education. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/metaskills-for-engineers-nurturing-professional-growth-in-engineering-education/

Vänni, Kimmo & Korpela, Annina. 2016. An Effort to Develop a Web-based Approach to Assess the Need for Robots among the Elderly. In Agah, Arvin et al. (eds.) Social Robotics: 8th International Con-ference, ICSR 2016, Kansas City, MO, USA, November 1-3, 2016, Proceedings. Volume 9979 in LNAI: Springer, 712–722. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47437-3_70

Vänni, Kimmo & Korpela, Annina. 2016. The Role of Digital Storytelling in the Innovation and Commercialization Processes among the Finnish Universities of Applied Sciences. University Industry Interaction Conference 2016 (UIIN), at Amsterdam, Netherlands. Volume: Academic papers. https://www.researchgate.net/publication/303913531_The_Role_of_Digital_Storytelling_in_the_Innovation_and_Commercialization_Processes_among_the_Finnish_universities_of_applied_sciences

2015

Annala, Henri; Haukijärvi, Tarja & Pratas, Ana Cristina. 2015. Designing an Online Community for Language Teachers. In TAMKjournal. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. http://tamkjournal-en.tamk.fi/designing-an-online-community-for-language-teachers/

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2015. Ready – Set – PITCH!! In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2015/05/12/ready-set-pitch/

Haukijärvi, Tarja. 2015. Kokemuksia virtuaalisovelluksista ja oppimisesta terveysalan ruotsin opintojaksolla. TAMKjournal. Tampereen ammattikorkeakoulu. http://tamkjournal.tamk.fi/kokemuksia-virtuaalisovelluksista-ja-oppimisesta-terveysalan-ruotsin-opintojaksolla/

Haukijärvi, Tarja & Pollari, Pirkko. 2015. International Week for Language Teachers – kahden suomalaisen ammattikorkeakoulun kansainvälinen viikko. Tempuslehti 6/2015. Helsinki.

Haukijärvi, Tarja & Pollari, Pirkko. 2015. The International Week 2015 for Higher Education Language Teachers in Finland. In Language Teaching Tomorrow Journal. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences. http://verkkolehdet.jamk.fi/languageteachingtomorrow/2015/12/01/the-international-week-2015-for-higher-education-language-teachers-in-finland/

Kallinen, Katri & Mäkelä, Reijo. 2015. Ett språkbad och ett informationsflöde ihop! Tidningen Sverigekontakt. Göteborg: Riksföreningen Sverigekontakt. Nr 4, 25. http://www.sverigekontakt.se/wp/wp-content/uploads/2015/12/Sverigekontakten_1504ver4.pdf

Kallio, Ella; Korpela, Annina; Pitkänen, Antti & Vänni, Kimmo. 2015. The Team Development Method. Abstract in 2015 University Industry Interaction Conference, June 24–26, 2015. Berlin, Germany. http://www.uiin.org/index/digitallibraryabstract/id/606

Korpela, Annina & Vänni, Kimmo. 2015. Role of Social Robotics in Supporting Employees and Advancing Productivity. In Tapus, Adriana; Andre, Elisabeth; Martin, Jean-Claude; Ferland, Francois & Ammi, Mehdi (eds.) Social Robotics: 7th International Conference, ICSR 2015, Paris, France, October 26–30, 2015, Proceedings. Volume 9388 in Lecture Notes in Artificial Intelligence: Springer, 674–683. https://books.google.fi/books/about/Social_Robotics.html?id=jibUCgAAQBAJ&redir_esc=y

Leikomaa, Marianna. 2015. Business Information Systems Students Using English in their Project Work. Abstract in Innovative Language Teaching and Learning. University of Nottingham, 19.6.2015. http://innoconf2015.weebly.com/uploads/3/1/5/2/31524817/prog_new.pdf

Piirainen, Eeva. 2015. Kulttuurisen kompetenssin kehittämistä. Kielipalveluiden blogi. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. http://languageservices.blogs.tamk.fi/2015/12/17/kulttuurisen-kompetenssin-kehittamista/

2014

Annala, Henri. 2014. Each One Teach One. In TAMK.today. News from Tampere University of Applied Sciences 2014-2015. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 6. http://www.e-julkaisu.fi/tamk/today/2014-2015/

Annala, Henri & Leikomaa, Marianna. 2014. Ready – Set – Pitch! In TAMK.today. News from Tampere University of Applied Sciences 2014-2015. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 6. http://www.e-julkaisu.fi/tamk/today/2014-2015/

Haukijärvi, Tarja. 2014. Amk-opiskelijan ruotsin kielen oppimisprosessin kriittisiä tarkastelupisteitä. Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa -julkaisussa. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön julkaisuja.Tampere. https://wiki.hamk.fi/display/Elitgruppen/Elitgruppen?preview=/31884436/42336337/AMK%20ruotsin%20opettajuuskirja%20NET.pdf

Hanska-Aare, Sari; Keränen, Marit; Lehtoviita, Kirsi & Pirttilä, Mia. 2014. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita Publishing Oy

Saarinen, Kirsi & Saarinen, Juha. 2014.  Expert. English for Practical Nurses. 1.-3. painos. Keuruu: Otava.

Saarinen, Kirsi & Saarinen, Juha. 2014.  Way to Welfare. English for Social Services. 2.-4. painos. Keuruu: Otava.

2013

Annala, Henri. 2013. First International Week for Language Teachers Was a Success. In TAMK.today. News from Tampere University of Applied Sciences 2013-2014. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 7. http://www.e-julkaisu.fi/tamk/today/2013-2014/

Mällinen, Sisko & Piirainen, Eeva (toim.) 2013. AHOT korkeakouluissa: kielet ja viestintä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 57. Sarja B. Raportteja 56 (PDF).

Saarinen, Kirsi. 2013. Mitä, miten, miksi…? Muutamia huomioita ja ehdotuksia arvioinnista. Teoksessa Mällinen, S. & Piirainen, E. AHOT korkeakouluissa. Kielet ja viestintä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja 57.

2012

Curcher, Mark; Teräs, Hanna & Leikomaa Marianna. 2012. Out of the Comfort Zone:  Promoting Growth and Change in Faculty for 21st Century Knowledge Society. SITE / AACE. http://www.editlib.org/p/39753/

Saarinen, Kirsi. 2012. Haastava, haastavampi, arviointi. Teoksessa Hietalahti, L. (toim.) Insinöörikoulutuksen foorumi 2012. Uuden sukupolven insinöörikoulutus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 55., 66-70.

Saarinen, Kirsi & Saarinen, Juha. 2012. Way to Health. English for Health Care. 1.-5. painos. Keuruu: Otava.

2010

Saarinen, Kirsi. 2010. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsereflektio –  tarvitseeko sitä opettaa? Teoksessa Garant, M. & Kinnunen, M. (toim.) Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri. AFinLAn vuosikirja 2010/n:o 68., 47-58.

Saarinen, Kirsi. 2010. (toim.) Kielisalkkutyöskentelystä on moneksi. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 41.

Saarinen, Kirsi. 2010. Kielisalkkutyöskentelyn mahdollisuuksista ammattikorkeakoulussa. Teoksessa Saarinen, K. (toim.). Kielisalkkutyöskentelystä on moneksi. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 41., 8-21.