Kansainvälisyys

Vaihto-opiskelu ja kielitodistukset

Mikäli kv-vaihto tai hakuprosessi tekee kielten opintojaksolle osallistumisen mahdottomaksi, on vaihtoon lähtevillä tällöin mahdollisuus tilanteesta riippuen korvata kielten opintojaksoja vaihtoraportilla tai muilla suorituksilla. Käytännöt vaihtelevat aloittain ja yksityiskohdista päätetään aina tapauskohtaisesti. Jos olet lähdössä opiskelijavaihtoon, tiedustele korvaamismahdollisuuksia kieltenopettajaltasi. Korvaavuuksia haettaessa tulisi myös Learning Agreement -opiskelusopimus ja/tai opintosuunnitelma ulkomailla käydä läpi kieltenopettajasi kanssa jo ennen vaihtoon lähtöä, jotta voidaan sopia miten vaihdon aikana karttunutta kielitaitoa todennetaan ja hyväksiluetaan. Tällä tavoin voit suunnitella vaihtosi siten, että hyväksiluvun kriteerit täyttyvät vaihdon aikana. Learning Agreement -opiskelusopimus tehdään ennen vaihtoon lähtöä kaikkien opintojaksojen osalta opiskelijan koulutusalan tai -ohjelman kv-koordinaattorin tai -vastaavan kanssa.

Kv-vaihtoihin tarvittavat kielitodistukset tulee hakea jo hyvissä ajoin omalta kieltenopettajalta. Kielitaidon arvioinnissa tulee käyttää TAMKin omaa kielitaitolomaketta.

Lisää aiheesta:

Kansainvälisyys TAMKissa
Opiskelijavaihtoon lähtevien ohjeet
Harjoitteluvaihtoon lähtevien ohjeet