Vapautukset

Kieliopinnoista vapauttaminen

Koulutusjohtaja voi vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan kielitaitovaatimuksista erityisestä syystä, kuten todetun lukivaikeuden perusteella ja myös siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Opiskelijan on suoritettava vapautusta vastaava määrä muita sovittuja opintoja (tutkintosääntö §21).

Hakemus kielitaitovaatimuksista vapauttamiseksi