First time to be a host

The author is a student who worked as a host for Language Teaching Tomorrow 2019 international week.

On the thursday, 16th of may, i was one of the host at tamk for the international language meeting. It is my first time to be a host and i appreciated that i was gave a chance, and luckly, everything went well except some small problems with the computer.

At begainning, i am excited that i could arrange the whole process and introduce the speechers of every topic, especially when i enjoying the music( in the shadow, finnish song) show at around 8 : 30 for welcoming the guests from all over the world. After 30 minutes, Ms. Mira Grönvall gave the speech, work life simulation as a learning platform but i am not there. Then, was  the coffee break. My time was started at 10 : 30, i told them that is my first time to host such a excellent meeting and i felt nervous after i roughly introduced my name and some basic information about me, the next, i threw the topic         ( brief introduction to Finnish language) out and challenged myself by spoke the finnish name with R sound, i got appload and encourage from the speecher and the guests though my prounciation not well, i knew. For this lecture, it last for 90 minutes and everyone was took part in positively and really enjoyed themselves within group members while they talking with each other and tought finnish. And the second is a workshop, Are your students interculturally competent and it shows well, as well as the third speech, teaching foreign languaes in a multicultural environment, a communicative approach.

Everyone have to experience many first time in any form, for me at the tamk to host the process, i think it is a good begainning to start my vivid life.

 

smartcapture

Posted in TAMK | Tagged , | Leave a comment

Korkeakoulutasoiset kieliopinnot Tampereen kesäyliopistossa kesällä 2019

Kaikkia alla mainittuja kursseja voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Englanti

Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 3 op (TAMK) 6.8.–5.9.2019,

45 € TAMK:n opiskelijat / 125 € muut

Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi 2 op (TAU) 20.5.–3.6.2019, 105 €

Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi 2 op (TAU) 4.–13.6.2019, 105 €

Professional Writing 2 op (TAU) verkkokurssi 1.8.–4.9.2019, 105 €

 

Espanja

Espanja I 4 op (TAU) 20.5.–26.6.2019, 155 €

Espanja II 4 op (TAU) 30.7.–5.9.2019, 155 €

Espanja IV 4 op (TAU) 5.8.–2.9.2019, 155 €

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op (TAU) 20.5.–19.6.2019, 155 €

 

Italia

Italian alkeiskurssi 1 3 op (HY) 21.5.–18.6.2019, 140 €

Italian alkeiskurssi 2 3 op (HY) 5.–28.8.2019, 140 €

Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op (HY) 13.–29.5.2019, 105 €

 

Japani

Japanin kielen alkeiskurssi I 3 op (TAMK) 13.5.–13.6.2019, 130 €

Japanin kielen alkeiskurssi II 3 op (TAMK) 29.7.–29.8.2019, 130 €

 

Kiina

Kiinan kielen alkeiskurssi I 5 op (TAMK) 21.5.–25.6.2019, 145 €

Kiinan kielen alkeiskurssi II 5 op (TAMK) 6.8.–4.9.2019, 145 €

 

Korea

Korean alkeiskurssi 1 3 op (HY) 20.5.–17.6.2019, 130 €

Korean alkeiskurssi 2 2 op (HY) 5.–26.8.2019, 110 €

 

Portugali

Portugalin alkeiskurssi 1 3 op (HY) 21.5.–18.6.2019, 125 €

Portugalin alkeiskurssi 2 2 op (HY) 5.–26.8.2019, 105 €

 

Ranska

Ranska II 4 op (TAU) 6.8.–3.9.2019, 155 €

Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi 2 op (TAU) 20.5.–19.6.2019, 105 €

 

Ruotsi

Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 3 op (TAMK) 6.8.–5.9.2019,

45 € TAMK:n opiskelijat / 125 € muut

Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op (TAU) 23.5.–18.6.2019, 105 €

 

Saksa

Saksa I 4 op (TAU) 20.5.–18.6.2019, 155 €

Saksa II 4 op (TAU) 5.8.–3.9.2019, 155 €

Saksan kielen valmentava kurssi – kielioppi- ja sanastokertausta 2 op (TAU)

27.5.–19.6.2019, 105 €

 

Suomi

Suomen kielen alkeiskurssi 1 3 op (TAU) 29.7.–15.8.2019, 140 €

Suomen kielen alkeiskurssi 2 3 op (TAU) 19.8.–5.9.2019, 140 €

Suomen kielen jatkokurssi 1 4 op (TAU) 20.5.–19.6.2019, 155 €

Suomen kielen jatkokurssi 2 4 op (TAU) 24.6.–22.7.2019, 155 €

 

Venäjä

Venäjä I 4 op (TAU) 14.5–27.6.2019, 155 €

Venäjä II 4 op (TAU) 6.8.–5.9.2019, 155 €

Venäjä V – Luemme ja keskustelemme venäjäksi 4 op (TAU) 13.5–19.6.2019, 155 €

 

Viro

Viron peruskurssi 5 op (TAU) 20.5.–18.6.2019, 155 €

 

Lyhenteet (kurssin nimen jälkeen): HY = Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAU = Tampereen yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAMK = kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lähiopetus järjestetään iltaisin. Ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Jos kurssilla on tilaa, voi sille ilmoittautua myös myöhemmin.

Syksyn kurssitarjonta julkaistaan kesäyliopiston verkkosivuilla kesän aikana.

Kurssit ovat kaikille maksullisia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/kielet

Posted in TAMK | Tagged , , , | Leave a comment

Englannin ja ruotsin valmentavia opintoja elokuussa 2019

Kaipaako englannin tai ruotsin kielen taitosi vahvistusta ennen ammattikorkeakoulututkinnon pakollisten kieliopintojaksojen aloittamista?

Tampereen kesäyliopisto järjestää elokuussa 2019 opintojaksot

Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 ja

Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8.

Kursseilla voi suoraan lukea hyväksi TAMK:n valmentavat opinnot ko. kielissä.

Kummallakin opintojaksolla on 40 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä verkkotyöskentelyä. Lähiopetus järjestetään arki-iltaisin Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella, os. Kuntokatu 3, Tampere. Osallistumismaksu TAMK:n opiskelijoille on 45 euroa/opintojakso.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta.

Posted in TAMK | Tagged , , , | Leave a comment

Language Teaching Tomorrow 2019

Laura Vanzo / Visit Tampere

Noin 100 kielten ja viestinnän ammattilaista yli 20:sta eri maasta saapuu JAMKiin ja TAMKiin kielten ja viestinnän kansainväliselle viikolle Language Teaching Tomorrow 13.-17.5.2019.

Kansainvälinen viikko järjestetään jo neljättä kertaa, ja se alkaa Jyväskylästä ja päättyy Tampereelle. Viikon teemana on tänä vuonna Life-long Learning through Curiosity ja luvassa on innostavia ja interaktiivisia esityksiä aiheen ympäriltä sekä monipuolista sosiaalista ohjelmaa ja verkottumista. Lisätietoa viikosta: http://ltt2019.tamk.fi.

Posted in TAMK | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Would you like to develop your English speaking and listening skills in an international student team online?

English Speaking and Listening is aimed at students who wish to improve their pronunciation in English, learn to listen to and comprehend spoken English better, and who want to improve their skills in online collaboration and the use of contemporary online discussion tools. The course is also suitable for all students from all degree programmes and exchange students, as the teaching language of the course is English.

This is a fully online 3 cr free-choice course with no classroom meetings, and it will be carried out in collaboration with Masaryk University, which means that half of the students in the course will be from the Czech Republic. The course consists of both working in small groups, but also some individual tasks. Even though the course has a schedule with set deadlines, the students need to be able to also work independently and schedule their own work.

Enroll to the course through Pakki by 25 February (course code NV00CR09, implementation number 3010). In addition to that, please send your Gmail/Google email address to Marianna Leikomaa (marianna.leikomaa(at)tamk.fi), as we use Google tools in the course and need your Gmail/Google id to invite you to Eliademy platform. If you do not have one yet, it is very easy to create it.

More information about the course: http://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/en/realization/NV00CR09-3010

Posted in TAMK | Tagged , , , | Leave a comment

Opiskelija, tiedätkö miten viestiä tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisessa työpaikassa?

 

Opiskelija, tiedätkö miten viestiä tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisessa työpaikassa?

Sinun olisi hyvä tietää, sillä opiskelet ja työskentelet väistämättä monikulttuurisissa ympäristöissä. Kulttuurienvälisen ja monikielisen viestinnän peruselementtien ymmärtäminen ja niiden soveltaminen käytäntöön auttaa sinua työskentelemään tehokkaammin monikulttuurisissa konteksteissa.

Nyt voit kehittää osaamistasi monikulttuurisissa työyhteisöissä työskentelyä varten ja oppia käyttämään eri kieliä joustavasti! Tampereen yliopiston Kielikeskus ja TAMKin Kielipalvelut tarjoavat ainutlaatuisen kurssin, joka yhdistää englannin, ruotsin, suomen, kulttuurien välisen viestinnän, puheviestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen yhdeksi kurssiksi. Kurssi koostuu kolmesta moduulista ja on hyvin käytännönläheinen, sillä työskentelet pienissä monikulttuurisissa tiimeissä niin kasvokkain kuin verkossa.

MITÄ?

Kurssin nimi: Communication and Languages in a Multicultural Workplace, 2-5 op

Rakenne: Moduulit 1-3

  • Moduuli 1: How to communicate in a multicultural workplace? 2 op (pakollinen)

Rakenna perusteet teorian ja käytännön vinkkien avulla sekä ottamalla yhteyttä monikulttuurisissa organisaatioissa työskenteleviin. Käytä eri kieliä ja pidä huolta, että kaikki pysyvät mukana eri kielitaitotasoista huolimatta.

  • Moduuli 2: How to organize a project? 2 op

Projektityöskentely on nykyään hyvin yleistä. Tässä moduulissa kehität projektityöskentelytaitojasi toteuttamalla pienimuotoisen projektin monikulttuurisessa ja -kielisessä pienryhmässä.

  • Moduuli 3: How to analyse workplace communication? 1 op

Saitko kesätyöpaikan tai työskenteletkö jo valmiiksi monikulttuurisessa työpaikassa? Jatka osaamisesi kehittämistä reflektoimalla ja analysoimalla monikulttuurisen ja -kielisen työpaikkasi vuorovaikutusta, omaa vuorovaikutusosaamistasi ja kielitaitoasi.

Opetuskielet: suomi, englanti, ruotsi ja muut mahdolliset kielet. Kaikkien kurssilla olijoiden tulisi kyetä työskentelemään englanniksi, ja suomalaisten opiskelijoiden oletamme osaavan suomea ja ruotsia.

Opetusmuodot: Kontaktiopetus (osallistuminen pakollista) ja verkkotyöskentely

Kohderyhmä: paikalliset ja kansainväliset opiskelijat

MILLOIN JA MITEN ILMOITTAUDUN? Kurssi järjestetään keväällä 2019. Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 10.1.2019: http://bit.ly/clmw2019 

Yhteystiedot: piia.jokiranta@staff.uta.fi, katriina.veikkolainen@staff.uta.fi, carlos.mendozasantana@tut.fi, tanja.tervonen@tut.fi, henri.annala@tamk.fi

Posted in TAMK | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Cross-Cultural Communication and Global Employability course starting soon!

Photo: Pixabay

The world is changing really fast with development in technology. This phenomenon is making the world of work also to change accordingly. However, some jobs are changing faster than the others. An example of this is in emerging trends in education, which heavily involves using technology in teaching, e.g online courses.

The purpose of this course is to equip students with 21st century skills as prescribed by WEF 2020. The course will be designed as an online course in collaboration with TAMK’s partners like Budapest Business school, Paderborn University, and Brno University of Technology.

The learning outcomes of the course will include elements of 21st century skills:
1. Cross-cultural communicative competence
2. Research oriented
3. Team skills
4. Creativitiy
5. Time management skills
6. Flexibility

The enrolment is open until 15.9.2018 (course code N-00DH77, implementation 3002) and the course will start on 17.9.2018.

More information:

Emmanuel Abruquah

emmanuel.abruquah(at)tamk.fi

Posted in TAMK | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kursseja kansainvälisille ja kansainvälisyydestä kiinnostuneille opiskelijoille

EACH ONE TEACH ONE

Haluaisitko tutustua eri maista tulleisiin opiskelijoihin, tavata heidän kanssaan vapaamuotoisesti, oppia heidän kieltään ja kulttuuriaan ja/tai opettaa heille omaasi, ja saada siitä opintopisteitä? Jos kiinnostuit, Each One Teach One on juuri sinua varten.

Lue lisää kurssin kuvauksesta ja käy tutustumassa kurssin käyneiden blogipäiväkirjoihin, ja jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake 2.9.2018 mennessä. Kurssille hyväksytyille ilmoitetaan hyväksymisestä sähköpostitse viimeistään 4.9.2018, ja heille järjestetään yhteinen infotilaisuus 5.9.2018 klo 15:00 D1-02 auditoriossa.

Lisätietoa
henri.annala(at)tamk.fi
taru.owston(at)tamk.fi
international(at)tamko.fi

*****

SCHOOL VISITS FOR FOREIGN STUDENTS

Huomio kaikki kansainväliset opiskelijat! Haluatko vierailla paikallisissa kouluissa ja saada siitä opintopisteen? School Visits -kurssi on tarkoitettu kaikille TAMKin vaihto-opiskelijoille ja ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille, ja se koostuu kolmesta vierailusta paikallisiin peruskouluihin tai toisen asteen oppilaitoksiin ja opetukseen osallistumisesta esimerkiksi kertomalla omasta maastaan ja kulttuuristaan, auttamalla kielten tunneilla, näyttämällä miten laitetaan oman maan perinneruokaa jne. Opiskelijat saavat kurssista 1 opintopisteen. Lisätietoa löytyy kurssin kuvauksesta.

Jos haluaisit liittyä tälle ainutlaatuiselle kurssille, täytä ilmoittautumislomake korostaen eri taitojasi 2.9.2018 mennessä, ja odota että koulut ottavat sinuun yhteyttä. Vierailujen aikataulut sovitaan aina erikseen.

Lisätietoa
henri.annala(at)tamk.fi

Posted in TAMK | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sparris – oppimistaitojen valmennus

Kaipaatko oppimistaitojesi päivitystä?
Ahdistavatko aikataulut ja tekemättömät tehtävät?
Haluatko valmistua määräajassa, mutta tehokkuus on hukassa?

Sparris on tarkoitettu sinulle, joka etsit ratkaisuja erilaisiin oppimisen haasteisiin.
Kaikille avoimet drop in -ryhmät kokoontuvat kirjastossa Kuntokatu 3, tila G2-07:
valitse itsellesi sopiva aihe ja tule mukaan — ennakkoilmoittautumista ei tarvita!

Syksyn 2018 kokoontumiset:

Ma 10.9. klo 14.00 – 15.30 Suunnittele ja hallitse ajankäyttöäsi
Ma 8.10. klo 14.00 – 15.30 Työkaluja kielten opiskeluun
Ma 5.11. klo 14.00 – 15.30 Lukemisen ja kertaamisen tekniikoita
Ma 3.12. klo 14.00 – 15.30 Niskalenkki tentti- ja esiintymisjännityksestä

Lisätietoa:

Ammatillinen erityisopettaja Sari Hanska (sari.hanska@tamk.fi)

Posted in TAMK | Tagged , , , , | Leave a comment

Englannin ja ruotsin valmentavia opintoja elokuussa 2018

Kaipaako englannin tai ruotsin kielen taitosi vahvistusta ennen ammattikorkeakoulututkinnon pakollisten kieliopintojaksojen aloittamista?

Tampereen kesäyliopisto järjestää elokuussa 2018 opintojaksot

Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 ja

Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8.

Kursseilla voi suoraan lukea hyväksi TAMK:n valmentavat opinnot ko. kielissä.

Kummallakin opintojaksolla on 40 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä verkkotyöskentelyä. Lähiopetus järjestetään arki-iltaisin Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella, os. Kuntokatu 3, Tampere. Osallistumismaksu TAMK:n opiskelijoille on 40 euroa/opintojakso.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta.

Posted in TAMK | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment